Het LCS Landelijk Centrum Stressmanagement is de Nederlandse organisatie, waar iedereen, die effectief wil leren omgaan met stress,d.m.v. hartcoherentie terecht kan in vijftien regiopunten, individueel en op bedrijfsniveau, preventief en curatief.
 Individueel: stresshantering trajecten met StressEraser op 15 lokaties
 Preventieve bedrijfscursussen: omgaan met werkdruk,  gezond leiderschap, audit stresspreventie. Voor effectmeting klik hier . Voor webstite LCS klik  www.nuvitaal.nu     STRESS?BEL HET LCS! : 035-5822960 of mail: info@lcsvitaal.nl

Bookmark and Share